02862979478

Lõi lọc sợi Aqua

Lõi lọc sợi Aqua

  • Lõi lọc sợi Aqua 20 inch 0.5 micron

    16-02-2017 // 1,263 lượt xem

    Lõi lọc sợi Aqua 20 inch 0.5 micron lọc độ chính xác cao, áp suất thấp, lưu lượng, khả năng mang theo ô nhiễm và tuổi thọ sử dụng lâu dài và có lọc chiều sâu tốt;

    Chi tiết →