02862979478

Giấy lọc khí, giấy lọc phòng sơn

Giấy lọc khí, giấy lọc phòng sơn

Giấy lọc khí, giấy lọc phòng sơn

 • Giấy lọc dầu lõi lọc thủy lực

  24-11-2017 // 2,011 lượt xem

  Tùy thuộc vào ứng dụng, giấy lọc dầu lõi lọc thủy lực kết hợp của cellulose, hỗn hợp xenlulo-tổng hợp hoặc vật liệu tổng hợp để cho các bộ lọc dầu có độ bền cao.

  Chi tiết →

 • Giấy lọc khí PP

  23-11-2017 // 2,476 lượt xem

  Giấy lọc khí PP được áp dụng rộng rãi cho các bộ lọc sơ cấp, trung bình, hiệu quả cao, băng ghế sạch, khử trùng nước và bộ lọc HEPA

  Chi tiết →